Si no el millor es un dels millors Restaurants d'Andorra on la qualitat s'uneix al saber fer

Galta de rap que, com en el cas de les cocotxes, es pot obtenir de l’especejament dels raps de mida important, i que es localitza als costats del cap. De forma més o menys arrodonida,

Reservar Restaurant Andorra Galta de rap Arrodonida i melosa Galta de rap que, com en el cas de les cocotxes, es pot obtenir de l’especejament dels raps de mida important, i que es localitza als costats del cap. De forma més o menys arrodonida, Galta de rap Arrodonida i melosa  Galta de rap que, com en el cas de les cocotxes, es pot obtenir de l’especejament dels raps de mida important, i que es localitza als costats del cap. De forma més o menys arrodonida, la peça té, però, un inconvenient. Està recoberta per dos tels fibrosos, un a cada costat, que cal eliminar, especialment el més gruixut de la cara exterior, abans de sotmetre-la a la cocció, per evitar que la seva retracció assequi la carn en fer-li perdre aigua. Un cop fet això, igual que passa amb la resta del rap, la carn resulta d’allò més melosa. Per això, a diferència del que sol passar amb les galtes de porc o de vedella, no sol reclamar una cocció perllongada, que estovi tendrums i alliberi gelatina. A més, sol permetre un tractament a la planxa, semblant al de les vieires, simplement fent-les un parell o tres de minuts per cada costat.